Declaració d’accessibilitat

L’organisme Gestors Concursals En línia s’ha compromès a fer accessible http://www.barbaraservera.com, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web http://www.barbaraservera.com

Aquest lloc web és plenament conforme amb RD 1112/2018.

La present declaració va ser preparada el 21 de febrer de 2023.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel propi
organisme.

Última revisió de la declaració: 12 d’abril de 2024.

Skip to content